Ügyfélszolgálat: 06 62/488-944 Hibajelentő: 06 80/900-370 Cím:6724 Szeged, Vértói út 1. E-mail:info@netsurfclub.hu

Igénybejelentő

a 30 napig ingyenesen használható internet hozzáférés ellátás kiterjesztése alapján

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletet a Kormány 2021. március 5-én a következőkkel egészítette ki: „Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, egyszer 30 napra.”

Ennek értelmében a digitális oktatásra biztosított kedvezményezettek köre az alapfokú oktatásban résztvevő diákokra és pedagógusokra is kiterjesztésre került.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a díjmentes internet hozzáférés ellátás igénylése kizárólag jelen online felületen keresztül lehetséges 2021. március 20 - 2021. április 15-ig.

Az igényeket 2021. április 31-ig elbíráljuk, és annak eredményéről a megadott email címen minden igénylőt tájékoztatunk.

A 2021. március hónapban igénybe vett szolgáltatás havidíj kedvezményét a Jogosultak 2021. április havi internet szolgáltatási számlájában fogjuk jóváírni.FONTOS ! Azon ügyfeleinknek, akiknek az igénybejelentés pillanatában határidőn túli rendezetlen számlája van, annak kérelmét elutasítjuk.

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a jogosultság megítéléséhez.


Jogosultak köre:

A rendelet jelenlegi szövege alapján jár az ingyenes internet valamennyi alap és középfokú oktatásban résztvevő iskolák diákjainak és tanárainak vagy szakoktatóinak.

Kik vehetik igénybe a kedvezményt?
Tantermen kívüli, a kormány által elrendelt digitális munkarendben működő közép- és alapfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók:
 • előfizetéssel rendelkező tanuló
 • vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője,
 • vagy az, akinek előfizetését a tanuló használja;
 • az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató,
 • vagy az, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató használja.

 • Tantermen kívüli, a kormány által elrendelt digitális munkarendben működő közép- és alapfokú iskolai oktatásban részt vevő pedagógusok, oktatók:
 • saját előfizetésükre
 • olyan személy előfizetésére, akinek előfizetését erre jogosító jogcím alapján használja

 • Hol vehető igénybe?
 • Az ingyenes szolgáltatás csak egy helyen vehető igénybe a jogosult lakóhelye, a tartózkodási helye vagy szálláshelye közül.
 • Tájékoztatni szeretnénk továbbá minden jogosult Ügyfelünket, hogy jelen pillanatban nincs információnk arról, hogy a hálózatunk fenntartására, üzemeltetésére felhasznált kieső bevételek, milyen forrásból kerülnek pótlásra. Felhasználóink legnagyobb része viszont jogosult a több hónapja automatikusan meghosszabbodó jóváírásokra. Kérjük, amennyiben megteheti, támogassa cégünk munkavállalóit és fennmaradását azáltal, hogy nem igényli az Önnek törvényesen járó ingyenes szolgáltatást. Előre is köszönjük !  Adatok megadása

  A középfokú oktatásban, digitális munkarendben résztvevő személy:

  Feldolgozottság:
  Név:
  Előfizetői státusz:
  Oktatási intézmény neve:
  Oktatási / Oktató azonosító
  Diákigazolvány / Igazolás pedagógusi jogviszonyról:
  (Kizárólag "jpg", "jpeg", "png", "gif" formátum csatolható!)
  Lakcímkártya (első oldala):
  (Kizárólag "jpg", "jpeg", "png", "gif" formátum csatolható!)
  Lakcímkártya (hátsó oldala):
  (Kizárólag "jpg", "jpeg", "png", "gif" formátum csatolható!)
  Jelenleg igénybevett szolgáltatás:

  A kedvezménnyel érintett szolgáltatás:

  Létesítés címe:
  Bekötött élő szolgáltatás:
  Legutolsó rendezett internet számla sorszáma:
  2021-NSI-

  A kedvezményt igénylő előfizető:

  Név:
  Irányítószám:
  Település:
  Utca:
  Házszám:
  Telefonszám:
  E-mail:

  Kézbesítés:

  Kérjük válasszon az alábbiak közül
  Megjegyzés:

  Tájékoztatjuk, hogy az eddig megszokott módon, a 300 Ft készenléti díjkedvezményt csak azon Ügyfeleinknek tudjuk biztosítani, akik elektronikus számlát kérnek !
  A kormányrendelet itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1